Nieuws

alliantie

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving reageert op interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, onder leiding van minister Frank Vandenbroucke, maakte zopas het nieuwe plan in de strijd tegen tabak bekend. Alle federale, regionale en gemeenschapsministers engageren zich gezamenlijk om tot een rookvrije generatie te komen en lanceren daartoe dit gedetailleerde plan.  De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt dit samenhangend pakket van maatregelen dat een belangrijks stap vooruit betekent in de strijd tegen tabak, maar ze betreurt ook de traagheid van sommige processen en het ontbreken van een aantal essentiële schakels in het geheel. Heel wat maatregelen zullen pas tijdens de volgende legislatuur gerealiseerd worden en voor een aantal ‘must haves’, zoals fors hogere accijnzen of een waterdichte financiering voor de ingeplande acties, zullen nog bijkomende onderhandelingen gevoerd moeten worden. 

Lees het hele bericht
bellen

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving publiceert haar jaarverslag 2020-2021

De voorbije twee jaar waren bijzonder voor de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving en het project ‘Generatie Rookvrij’. Corona bracht onzekerheden en uitdagingen met zich mee en we moesten geplande activiteiten in allerijl aanpassen. Toch behaalden we dankzij de inzet van de partnerorganisaties prachtige resultaten met het politiek werk én met de maatschappelijke beweging ‘Generatie Rookvrij’. Samen blikken we in dit jaarverslag terug op twee succesvolle jaren, ondanks de Covid-pandemie.

Lees het hele jaarverslag
People

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verwelkomt strategie voor een rookvrije generatie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid onder voorzitterschap van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaf zopas het startschot voor een nieuw tijdperk in de strijd tegen roken. Alle federale, regionale en gemeenschapsministers engageren zich gezamenlijk om tot een rookvrije generatie te komen en lanceren daartoe een strategie voor een rookvrije generatie. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving ziet in het nieuwe antitabaksplan een veelbelovend samenhangend pakket van maatregelen dat de tabaksepidemie eindelijk een halt toe kan roepen. Maar we zijn er nog niet. Het komt er nu op aan het plan in concrete, doeltreffende maatregelen te vertalen zoals jaarlijkse prijsverhogingen van minimaal 10% en meer middelen voor rookstophulp en grootschalige rookstopcampagnes.  

Lees het hele bericht