De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. 
home

Een rookvrije
toekomst realiseren

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving spoort sinds 2018 alle politieke partijen aan om werk te maken van een eerste rookvrije generatie in België tegen 2037. Want onze ambitie luidt: ieder kind geboren sinds 2019 moet in een rookvrije wereld kunnen opgroeien. 

Gerealiseerde maatregelen 2019-2023Ons werk van de voorbije jaren droeg bij aan de realisatie van meerdere maatregelen én de interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie om de tabaksepidemie een halt toe te roepen.

Dit succes moedigt ons aan om verder te ijveren voor een rookvrije samenleving.

Hoewel de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving de visie en het maatregelenpakket van de interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie verwelkomde, betreurt ze de traagheid van sommige aangekondigde processen en het ontbreken van enkele essentiële schakels om de ambitie van een rookvrije generatie te realiseren:

  • Jaarlijkse en substantiële accijnsverhogingen op tabaksproducten
  • Structurele monitoring van het rookgedrag
  • Beter rookstopbeleid met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en grootschalige rookstopcampagnes op kosten van de tabaksindustrie
  • Drastische vermindering van het aantal verkooppunten van tabaksproducten
  • Weren van invloed van de tabaksindustrie op het antitabaksbeleid

 

Met ons gezamenlijk initiatief Generatie Rookvrij zetten we in op het creëren van rookvrije omgevingen, zodat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. Al meer dan 200 partners, waaronder gezondheidsorganisaties, gemeenten, organisaties en bedrijven, schaarden zich achter dit initiatief en engageerden zich om samen met ons werk te maken van een rookvrije generatie.