De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving streeft naar een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van (mee)roken. 
home

Een rookvrije
toekomst realiseren

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving pleit bij de beleidsmakers voor een coherent en ambitieus antitabaksplan
Dat plan moet een samenhangend geheel zijn van concrete maatregelen die elkaar versterken:

  • Regelmatige en substantiële accijnsverhogingen op tabaksproducten
  • Beperking van het aantal verkooppunten en verbod op tabaksautomaten
  • Uitstalverbod: einde aan sluikreclame voor tabak
  • Beter rookstopbeleid en grootschalige rookstopcampagnes op kosten van de tabaksindustrie
  • Weren van invloed van de tabaksindustrie op het antitabaksbeleid

Met ons gezamenlijk initiatief Generatie Rookvrij zetten we in op het creëren van rookvrije omgevingen, zodat ieder kind geboren vanaf 2019 rookvrij kan opgroeien. Al meer dan 150 partners, waaronder gezondheidsorganisaties, gemeenten, organisaties en bedrijven, schaarden zich achter dit initiatief en engageerden zich om samen met ons werk te maken van een rookvrije generatie.