Privacybeleid

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. Daarom willen we u via dit privacybeleid aan de hand van een aantal vragen zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we die willen verzamelen, hoe we die willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.

Het is belangrijk om dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@alliantierookvrijesamenleving.be

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Deze website wordt beheerd door de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (nog op te richten entiteit). De Alliantie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor alle vragen en opmerkingen: info@alliantierookvrijesamenleving.be. 

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen (u leest hier meer over die redenen). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens in het kader van de informatie die we u zouden willen bezorgen:

  • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer).

 

Wij kunnen in bepaalde gevallen ook deze gegevens verzamelen:

  • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
  • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd;
  • de datum en het uur waarop u toegang hebt tot onze website;
  • de pagina’s die u bezoekt op onze website ;
  • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
  • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
  • uw navigatievoorkeuren.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om uw acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze service te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze site te verbeteren en te vergemakkelijken.

 

Op welke manier verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dat is het geval wanneer u ons contacteert, documenten downloadt of een formulier invult via de website.
  
De Alliantie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/partners. We stellen alles in het werk om ons privacybeleid steeds verder te optimaliseren en de passende maatregelen te nemen om - voor zover mogelijk - ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

 

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit?

U kunt zich op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, te verwijderen, te controleren, over te dragen of toegang te verlenen. U kunt zich verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@alliantierookvrijesamenleving.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers en derden gegevensverwerkers. Ze hebben er alleen toegang toe voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking.

 

Kunt u van ons berichten ontvangen over onze activiteiten?

We gebruiken uw e-mailadres niet om u te contacteren over nieuws over onze organisatie tenzij u ons daarvoor expliciet de toestemming hebt gegeven. 

 

Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt? 

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving kan dit privacybeleid wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving (zoals de GDPR), de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de beslissingen van de hoven en rechtbank op dit gebied. Als we dit privacybeleid zouden moeten wijzigen, zult u daarvan op de hoogte worden gebracht via onze website. Wij raden u aan om die regelmatig te raadplegen.

 

Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.
We wensen u erop te wijzen dat u het recht hebt om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten wanneer u vindt dat uw rechten geschonden werden. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ook bekend als de Privacycommissie).